Contributie

CONTRIBUTIE

De contributie is inclusief het gebruik van shuttles.
Het verenigingsjaar loopt van begin september tot eind juni.
.
Senioren:
(18 jaar en ouder)
€ 160,-
Junioren:
(tot 18 jaar)
€ 95,-
Aspiranten*:
(16 tot 18 jaar)
€ 105,-

.
* Deze jongeren mogen ook met de senioren meespelen

>>>>>>     Inschrijfformulier     <<<<<<


De contributie kan overgemaakt worden op IBAN:
NL88 INGB 0003 267821 t.n.v. SMASH 70 AFD BADMINTON
.
Opzegging van het lidmaatschap voor een seizoen kan alleen schriftelijk of per e-mail, gericht aan de secretaris of de penningmeester en vóór 1 juni in het lopende seizoen. Bij te laat opzeggen volgt in september een contributie nota, met betalingsverplichting voor het nieuwe seizoen.
.
E-mail adressen: