Contributie

De contributie per jaar is als volgt.

   Jeugd tot 16 jaar
€ 105,-
   Scholieren en studenten vanaf 16 jaar
€ 115,- (mag ook met de senioren meespelen)
   Senior 18 jaar en ouder
€ 175,-

Het verenigingsjaar loopt van september t/m augustus, hiervan spelen we circa 10 maanden september t/m juni.

De hoogte van de jaarcontributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering die elk jaar gehouden wordt in juni.

De jaar contributie dient in één keer in z’n geheel betaald te worden en wel vóór 1 oktober.

Wordt men tijdens het seizoen lid, dan betreft de contributie alleen de resterende maanden t/m juni. Dus bijvoorbeeld bij 6 maanden en € 175,- lidmaatschap: 6/10 x € 175,- is € 105,-

Opzeggen dient altijd, schriftelijk (per mail), te gebeuren, uiterlijk vóór 1 juni van het lopende jaar, zo niet dan volgt in september een contributie nota, met betalingsverplichting voor het nieuwe seizoen.